Privacybeleid

Uw privacy is voor www.stadslabgroningen.nl van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op toegang, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website www.stadslabgroningen.nl allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Stadslab Groningen.

Chatomgeving

Via whatsapp kunt u ons vragen stellen of een aanvraag doen. Hiervoor kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken. Deze gegevens hebben wij nodig om uw de dienst te kunnen leveren. Wij bewaren de informatie tot twee jaar na dat u contact met ons heeft opgenomen. Wij bewaren deze informatie zodat u niet opnieuw uw gegevens bij een vervolgcontact hoeft op te geven.

Contactformulier en evenementenplanner

Met het contactformulier en de evenemtenplanner kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres en telefoonnummer. Dit doen wij op basis van toestemming. Wij bewaren deze informatie tot dat wij zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

Google ReCAPTCHA

Wij gebruiken de reCAPTCHAservice van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om uw gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google.

Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google’s privacybeleid vindt u op deze pagina: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Door reCAPTCHA te gebruiken gaat u ermee akkoord dat Google gegevens over u verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

Google Analytics

We maken gebruik van Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website. Google Analytics gebruikt hierbij cookies om gegevens over het website bezoek bij te houden. Meer informatie over deze cookies en hun geldigheidsduur vindt u hier. Als u meer wilt weten over het privacybeleid van Google Analytics, klik hier.

Bij de inrichting van Google Analytics hebben we de volgende privacy bevorderende maatregelen genomen:

 • Google Analytics mag uw IP-adres alleen geanonimiseerd verwerken.
 • De ‘Gegevens delen’ opties van Google Analytics zijn uitgezet.
 • Er is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

De Google Analytics cookies worden gebruikt in combinatie met andere Google diensten. Wanneer u bent ingelogd met uw Google account en u toestemming voor het delen van gegevens hebt ingeschakeld in uw Google account kunnen demografische gegevens vanuit uw account met ons gedeeld worden. Deze gegevens worden geanonimiseerd verzonden en enkel gebruikt om specifiekere bezoekersstatistieken te genereren.

Uw gegevens worden na 14 maanden automatisch verwijderd.

Persoonsgegevens

Stadslab Groningen zal onder andere de volgende persoonsgegevens op basis van toestemming verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bezoekgedrag

Gegevens verstrekken aan derde

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

 • Onze bezorgpartner, zodat we u poststukken kunnen sturen;
 • IT- dienstverleners, zodat onze website optimaal werkt.
 • Stadslab Groningen

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn op eigen beveiligde servers van Stadslab Groningen of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer de website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Naam bedrijf: Stadslab Groningen
Telefoon: 050-2113844

Mail Adres: info@stadslabgroningen.nl
Kvk nummer: 60196025