Your energy is chemistry

  10 juli 2019

  Uw privacy is voor www.stadslabgroningen.nl van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat wij:

  • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
  • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
  • Toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
  • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
  • Uw rechten respecteren, zoals het recht op toegang, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

  Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website www.stadslabgroningen.nl allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

  Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Stadslab Groningen.

  Chatomgeving

  In de chat kunt u ons vragen stellen of een aanvraag doen. Hiervoor kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken. Deze gegevens hebben wij nodig om uw de dienst te kunnen leveren. Wij bewaren de informatie tot twee jaar na dat u contact met ons heeft opgenomen. Wij bewaren deze informatie zodat u niet opnieuw uw gegevens bij een vervolgcontact hoeft op te geven.

  Contactformulier

  Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres en telefoonnummer. Dit doen wij op basis van toestemming. Wij bewaren deze informatie tot dat wij zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

  Persoonsgegevens
  Stadslab Groningen zal onder andere de volgende persoonsgegevens op basis van toestemming verwerken:

  • NAW-gegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Bezoekgedrag

  Gegevens verstrekken aan derde

  Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

  • Onze bezorgpartner, zodat we u poststukken kunnen sturen;
  • IT- dienstverleners, zodat onze website optimaal werkt.
  • Stadslab Groningen

  Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
  Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

  Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

  Beveiliging
  Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn op eigen beveiligde servers van Stadslab Groningen of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

  Wijzigingen in deze privacyverklaring
  Wanneer de website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

  Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
  Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

  U hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

  Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

  Klacht indienen
  Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Contactgegevens

  Naam bedrijf: Stadslab Groningen
  Telefoon: 050-2113844

  Mail Adres: info@stadslabgroningen.nl
  Kvk nummer: 60196025

  Aanvraagformulier

  Leuk dat je geinteresseerd bent! Na je aanvraag zullen wij contact met je opnemen om de mogelijkheden verder met elkaar te bespreken. 

  gasten